GirişimcilikTeknoparklar

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi Nedir?

Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde, ihaleye teklif veren bir firmanın ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgesini sunması istenebilmektedir.  Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi de 2015 yılında yapılan değişiklikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gösteren belge olarak tanımlanmıştır. Bu belgeyi ihalelerde iş bitirme belgenizin olmadığı durumda kullanabilirsiniz.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne eklenen ve en önemli işlevi ihalelerde iş bitirme belgesi yerine geçmekte olan teknolojik ürün belgesi mevzuatta aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

​“Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler”

Bu uzun tanımı kısaca özetlemek gerekirse:

  • Teknoloji merkezi işletmelerinde,
  • Ar-Ge merkezlerinde,
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde(bkz.),
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
  • Rekabet öncesi iş birliği projelerinde,
  • Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara,

Yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bakanlık tarafından Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan  “Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi” verilmektedir.

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesinin Düzenlenme Koşulları

TÜDB, teknoloji merkezi işletmelerince veya Ar-ge merkezlerince ya da Ar-ge ve diğer destekler çerçevesinde yürütülen projeler sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra düzenlenmektedir. Ancak mallara ilişkin bu belgenin düzenlenebilmesi için bu ürünün yerli malı belgesine sahip olması gerekmektedir.

Teknolojik ürün deneyim belgesi https://www.turkiye.gov.tr/bilim-sanayi-teknolojik-rn-deneyim-belgesi-bavuru-ilemleri-2307 adresinden alınabilmektedir.

Detaylı bilgi için ise; https://turbelgesi.sanayi.gov.tr/ adresine göz atabilirsiniz.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı