GirişimcilikTeknoparklar

Teknopark Nedir?

Ülkemizdeki teknoparklar

Aralarındaki küçük yapı farklarına rağmen bilim parkı, teknokent, araştırma parkı v.b. terimlerle ifade edilen teknoparklar; üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliğini arttırmak, bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine uygun altyapı, üst yapı ve hizmetleri kaliteli çevrede sunan merkezlerdir.

Ülkemizde teknopark kurma çalışmaları 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde 1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin işbirliği çerçevesinde teknoparkların ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri) kurulmaya başlanmıştır. Teknoparklar ile ilgili yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı Kanun teknopark kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır.

Kanuna göre teknoparklar; üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemleridir.

Değişik tanımlarla açıklanmaya çalışılan teknoparklar, üniversite sanayi işbirliğinin somutlaştığı, uygulamaya konulduğu yerlerdir. Teknoparkların ortak amacı bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler yaratarak, üniversiteler ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji odaklı firmalar aracılığıyla fikirlerin yeni ürünlere ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamaktır. Kısacası temel amaç, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki ar-ge sonuçlarının sanayiye aktarılmasıdır.

teknoo 300x228 - Teknopark Nedir?

Türkiye’de yer alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar/Teknokentler)

Ülkemizde mevcut teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük bölümü üniversite odaklı teknoparklardır. Ancak organize sanayi bölgelerinde kurulmuş teknoparklara ek olarak, özellikle Anadolu kentlerinde olmak üzere, ildeki önemli kamu ve sanayi kurum ve kuruluşların üniversiteler ile işbirliğinde, ilin genelini temsilen teknoparklar da mevcuttur.

Bunlara ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için ülkemizde faaliyet gösteren teknoparkların listesini aşağıda sunuyoruz. Listede bir düzeltme veya ekleme gerektiğini düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Etiketler

Benzer Makaleler

5 Yorum

  1. Bir organize sanayi bölgesinde teknokent kurmayı düşünüyoruz.bununla ilgili genel bilgi.kuruluş,gerekli finans,gelir giderleri vs.hususlarda genel bilgi…?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı