Girişimci DestekleriGirişimcilik

Patent veya Faydalı Modeli Olanlara Kurumlar Vergisi İstisnası

Ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması, devri, satışı veya Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların %50’si kurumlar vergisine tabi değil.

Seri üretimin Türkiye içinde yapılması şart olmakla birlikte satışın yurt içine yapılması şartı aranmamaktadır. Yurt dışına yapılan ihracatta istisnadan yararlanabilir.

Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı da aynı şekilde % 50 kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilir.

Söz konusu vergi avantajından yararlanılabilmesi için buluşun patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması gerekir.

Patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olanlar bu imkândan faydalanabilir.

İstisnadan yararlanmak için Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi şartı koşulmuş iken, bu şart düzenlemeden faydalanmayı kolaylaştırmak adına söz konusu rapor şartı kaldırılmıştır.

Patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.

Söz konusu düzenleme her ne kadar şirketler için öngörülmüş ise de, gelir vergisi mükellefi olan gerçek şahıslar da öngörülen şartları taşıdığı takdirde istisnadan yararlanabilir.

Maalesef hem bu istisnadan hem de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında öngörülen istisnadan yararlanmak mümkün değildir.

Benzer yazılar:

Patent Nedir ? 

Patent Veirlebilirlik Şartları Nelerdir?

Faydalı Model Nedir?

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı