GirişimcilikTeknoparklar

Teknoloji Transfer Ofisi Nedir?

TTO nedir?

Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik araştırma sonuçlarının etkili ve hızlı bir biçimde ticarileştirilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü yapılardır. Son yıllarda ülkemizde birçok üniversite ve teknopark çatısı altında sayılarını hızla artırarak, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

Ülkemiz mevzuatında ise TTO’lar;  teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapı olarak ifade edilmiştir.

Teknoloji transfer ofislerinin temel amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak,
  • Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlamak,
  • Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda eğitim vermek,
  • Girişimcilere gerek yurt içi gerek yurt dışında geçerli patent belgelerinin temini konusunda yardımcı olmak,
  • Nitelikli elemanlar ve şirketler arasında ilişki kurulmasını sağlamak,
  • Patent temini, fikri mülkiyet hakları, lisanslama akademik tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını, teşvik market araştırmaları ve kuruluş sermayesi temini ve proje fonlanması konularında çalışmalar yaparak üretim sektörleri ve üniversiteleri buluşturarak ihtiyaca göre yönlendirmektir.

Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple Teknoloji Transfer Ofisleri, üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağlamak için doğru mekanizmalardır. Teknoloji, bilgi, birikim, know-how, tasarım, üretim yöntemleri ve sistemlerinin; faydaya ve ekonomik yarara dönüşümünü temin etmek için veya daha fazla gelişmesini ve yeni ürünler, uygulamalar, makineler ve prosesler yaratılmasını sağlamak amacıyla, bilimsel ve araştırma kurumları, endüstri, kamu vb. ilişkilerin taraflar arasında paylaştırılması temel faaliyetleridir.

 

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı