E-Ticaret Hukuku

ETBİS nedir?

E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ ile getirilen yükümlülükler

Daha önceden e-ticaretin ne olduğuna, e-ticaretin türlerine ve e-ticaret yapanların dikkat etmeleri gereken hususlara değinmiştik. Bu yazımızda ise E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’den ve Tebliğ kapsamında ETBİS’ten bahsedeceğiz.

Tebliğ’in ve sistemin amacı, hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, şeffaflığın sağlanması, e-ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiksel bilgilerin üretilmesidir.

logo 1 - ETBİS nedir?

ETBİS olarak adlandırılan bir platforma faal olan hizmet sağlayıcıların kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt yaptırılmaması durumunda Tebliğ kapsamında 2.000 ila 5.000 TL arasında idari para cezası söz konusudur.

Bildirimi gereken hususlar ve bildirim süreleri aşağıdaki gibidir:

 • Tebligata elverişli KEP adresi. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaretin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar ile 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme ve elektronik para kuruluşlarından alınan hizmetlere ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Varsa zikredilen kuruluşlar dışında ödeme hizmeti alınan kuruluşlardan alınan hizmetlere ilişkin bilgiler ile zikredilen kuruluşların aracı olmadığı ödeme yöntemleri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Hizmet alınan elektronik ticaret altyapı sağlayıcılarına ilişkin bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Kişisel verilerin ve müşteri bilgilerinin tutulduğu veri tabanlarının bulunduğu ülke ve adres bilgileri. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi. (Her yıl Mart ayı sonuna kadar)
 • Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Hizmet sağlayıcılar, üretim yeri ve depo adresleri ile sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetinde bulunduğu aracı hizmet sağlayıcıların alan adları. (Kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde)
 • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcılar internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri (Aylık dönemler halinde ve ilgili aya ait bilgiler takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar) (01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)
 • Sanal pos bilgileri Sanal pos bilgileri, ETBİS’e bildirim sırasında Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi üzerinden sistem aracılığıyla teyit edilecektir.)

Ayrıca yukarıdaki hususlarda bir değişiklik meydana gelmesi halinde söz konusu değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren otuz gün içinde yine ETBİS üzerinden bildirilecektir.

etbis nedir 300x157 - ETBİS nedir?

Son olarak “Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgiler”, Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulacak olan “www.eticaret.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek olup bu ilanların takip edilmesi ve getirilen yeni bildirim yükümlülüklerine uyulması gereklidir.

Belirtmek gerekir ki, sistem şu anda aktiftir. Yukarıda belirtilen web adresinden sisteme e-devlet aracılığıyla giriş yapılabilmekte ve veriler yüklenebilmektedir.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı