GenelGirişimci DestekleriGirişimcilik

Girişimci Destekleri

Ülkemizde son yıllarda girişimcilik fazlaca önem kazanmaya başladığından, girişimcilere yönelik destek araçları da doğru orantılı bir biçimde artış göstermektedir. Günümüzde artık büyük ve kurumsal şirketlerde çalışma fikrinin geri planda kaldığı, kişilerin sıklıkla kendi işlerini kurmaya yöneldikleri görülmektedir.

 

Bir girişimcinin işe atılması için öncelikle şüphesiz kendine ait bir iş fikrinin olması gerekmektedir. Bir girişimin hayata geçebilmesi için gerekli finansmana ve yönetim tecrübesinin bir araya gelmesi gerekir. Fakat, genellikle başarılı olabilecek bir iş fikrine sahip olanlar ya gerekli finansman kaynağından yoksunlardır ya da süreci yönetebilecek doğru araçları bulamamışlardır. Böyle bir durumda çok parlak, önü açık iş fikirleri daha filizlenemeden kaybolup gitmektedirler. Girişimciliğin gelişmesini engelleyen en önemli konulardan  biri bilgi eksikliğidir. Ülkemizde bilgi eksikliğini gidermek ve girişimcinin karşılaşabileceği engelleri ortadan kaldırabilmek için birçok kurum ve kuruluş tarafından farklı özelliklerde destekler sunulmaktadır.  Şimdi bu bahsedilen destek mekanizmalarından özellikle hangilerinden yaralanabileceğinizden bahsedeceğiz.

KOSGEB

Ülkemizde hemen herkesin duyduğu ve en önemli girişimci destek programlarından biri olan KOSGEB, “Kendi işinin patronu olabilirsin, 50.000 TL geri ödemesiz, 100.000 TL geri ödemeli olmak üzere girişimcilere toplam 150.000 TL destek” sloganıyla girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmekte bir aracı olmaktadır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı anlamına gelen KOSGEB, adından anlaşılacağı üzere ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

kosgeb mulakat sureci ve sonuclari 300x177 - Girişimci Destekleri

Programın Amacı 

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir? 

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
 • Girişimciler
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik

KOSGEB Desteklerinden Nasıl Yararlanabilirim?

KOSGEB tarafından, girişimciliğin teşvik edilmesi ve yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağlayabilmek amacıyla uygulamalı girişimcilik eğitimleri organize edilmekte; 32 saatlik eğitim sonrası sertifika almaya hak kazananlara da hibe verilmektedir.

KOSGEB Kurs Kayıtları Nasıl Yapılmakta?

KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin kurs kayıtları online olarak yapılmaktadır. İlk olarak yapılması gereken kursiyer.ismek.org adresine giriş yapmaktır. Açılan sayfada T.C. Kimlik, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl ve Doğum Tarihi alanlarını doğru ve eksiksiz doldurduğunuzda sistem sizi tanıyacak ve girişinizi sağlayacaktır.

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için ilk olarak iyi bir iş fikrine sahip olmanız gerekmektedir. Daha sonra bu fikrinizle yukarıda bahsedilen ücretsiz uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmanız gerekiyor. Eğitim sonunda ise iş fikriniz üzerine bir iş planı hazırlayıp bu planı eğitmenlere sunmanız gerekiyor. Eğitimi tamamlayıp ve iş planınızın sunumunda başarılı olduktan sonra size girişimcilik sertifikası verilmektedir.

Ülkemizde yaygınlaşan ve büyük ilgi gören bu girişimcilik eğitimleri özellikle genç girişimci adaylarını ve kadınları hedef almaktadır. Fikri olan, risk almaktan korkmayan, fırsatları görüp dahil olmak isteyen ancak sermayesi olmayan KOSGEB’in uygulamalı girişimcilik eğitimleri sayesinde kendi işlerini kurarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya başlamışlardır.

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içerisinde iş planında bulunan aynı faaliyet konusuna ait şahıs işletmesinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortak payının bulunmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra girişimcinin kuracağı işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır. Girişimcinin bu destek sürecinde herhangi bir kurum, kuruluş, işletme gibi SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.

Genel olarak karşılaştığımız sorulardan biriside bu bölgelerin ne olduğudur. Birden altıya kadar belirlenen yatırım teşvik oranlarındaki bölgeler Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu ile belirlenmiş illerdir. KOSGEB programları aşağıdaki tabloda da yer aldığı gibi destekler illere göre değişik destek oranları ile sağlanmaktadır. Bu bölgelerde yer alan iller aşağıdaki gibidir.

 1. Bölge iller: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla.
 2. Bölge iller: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
 3. Bölge iller: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak.
 4. Bölge İller: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas.
 5. Bölge İller: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.
 6. Bölge İller: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleridir.

Örnekle anlatılırsa daha anlaşılır olacaktır. Örneğin 1. bölgede yer alan İstanbul ilinde ikamet eden bir erkek girişimci yaptığı harcamaların %60’ını geri alırken, 5. bölgede yer alan Yozgat ilinde ikamet eden bir erkek girişimci harcamalarının %70’ini geri alabilir. Bu girişimcilerin kadın olması varsayımında, harcamaların geri alınma oranı İstanbul’da %80 iken Yozgat’ta %90 olacaktır.

kosgeb grafik 300x251 - Girişimci Destekleri

Yandaki tabloda KOSGEB’in sayfasından yararlanılmış olup, bu tablo şirket için destek unsurlarını, bu unsurların hangilerinin KOSGEB tarafından ne oranda karşılanacağını ve yine bu unsurların KOSGEB tarafından karşılanan azami(üst) sınırlarını göstermektedir.

İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.

Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.

Detaylı bilgi için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi

Benzer Makaleler

4 Yorum

 1. Merhaba,
  Anlamadığım nokta;
  50 bin lira hibe veriliyor fakat benim bu 50 bini almam için yaklaşık 90 bin lira mı harcamam gerekiyor?(%60 kuralından ötürü)

  1. KOSGEB önce size harcatır sonra size geri öder mantığıyla yola çıkıyor.
   Bulunduğunuz şehir, cinsiyet ve engelli veya şehit, gazi yakını olma durumunuzda bu oran değişiyor; ancak biz %60 olarak alalım.

   Ilk olarak yazıda da belirttiğimiz üzere işletme kuruluş desteği adı altında 2.000 TL ödenecek. Siz bağlı bulunduğunuz Hizmet Merkezi Müdürlüğüne evraklarınızı teslim ettiğiniz takdirde 1 hafta -9 ay arasında ödeme yapılacak. Nasıl mı ve ne kadar harcamadan sonra mı? Gelelim o konuya açıklama getirmeye.
   -Yaklaşık 3.000 TL’lik işletme kuruluş masraflarınızı gösteren kanıtlanız karşılığında 2.000 TL’lik destek KOSGEB tarafından size ödenir.
   – Yaklaşık olarak 30.000 TL’lik ofis mobilyası, bilgisayar, yazılım vs. aldınız diyelim ki bunun 18.000 TL’sini KOSGEB Makine, Teçhizat, Ofis, Donanım ve Yazılım desteği olarak size geri ödüyor.
   -Vergiler hariç olarak 50.000 TL’yi işletme giderleri olarak yani maaş ve kira gibi ödemelere harcadık. Bunun karşılığında İşletme Giderleri Desteği olarak 30.000 TL alabiliyorsunuz.
   Yani özetleyecek olursak, toplamda 83.000 TL harcamanız karşılığında ve bu ödemelerinizin kanıtlanır nitelikte olması gerekiyor ki KOSGEB harcama kalemleriniz karşısında size geri ödemesiz 50.000 TL verebilsin.
   Sonuç olarak sizin sorunuza gelirsek. Evet, harcamalarınız karşılığında %60 kuralından dolayı size ancak harcamalarınızın %60’ını ödüyor. Bunları da öderken harcama kalemlerinizi sınıflıyor ve aşama aşama ödüyor. Bazı kalemlerde de özellikli ayrıcalıkları var. Örneğin, işletme gideri ödemelerinde vergiler hariç tutuluyor. Bütün yaptığınız harcamaların kanıtlanabilir belgelerle desteklenmesi gerekiyor. Umarım cevabımız size tatmin etmiştir. Merakla yeni ele alacağımız konulara yapacağınız yorumları ve sorularınız bekliyor olacağız.

 2. Benim kosgeb girişimcilik eğitimi kursun bitti.Bize kurs veren kosgeb eğitmeni hocamız kendi iş planınızı kendiniz hazırlayın dedi ve http://www.isplaniornekleri.com bize bu siteyi verdi.Burada 2018 yılı kosgeb girişimci desteği girişimci iş planı örnekleri var, bu iş planı örneklerinden yararlanarak iş planınızı hazırlayıp kosgeb’e sunun dedi.Bu yolla aracı ve danışmanlara para ödemeden kendi kosgeb girişimci iş planınızı kolayca hazırlayabilirsiniz dediler.Bana mantıklı geldi örnek iş planlarına bakarak sizde kendi girişimci iş planınızı hazırlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı