GenelGirişimci DestekleriGirişimcilik

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler Nelerdir?

Girişimcilik desteklerinden en bilinen destek programlarından KOSGEB'in hangi sektörlere destek verdiğini araştırdık.

KOSGEB’den dokuz farklı halde size uygun paketten yaralanabilirsiniz.

 • Genel Destek Programı
 • AR-GE – İnovasyon ve Endüstriyel UygulamaScreen Shot 2015 07 03 at 11.33.10 300x210 - KOSGEB'in Desteklediği Sektörler Nelerdir?
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Girişimcilik Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı
 • TEKNOPAZAR- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ (KOBİGEL)

destek programlarından yararlanabilirsiniz.Hangi destek programını tercih edeceğinize karar verdikten sonra bu desteklerden nasıl yararlabilirim sorusunun cevabını KOSGEB’in kendi sitesinden, paylaştığımız linkten, takip edebilirisiniz.

KOSGEB’in verdiği desteklerin koşulları, desteğin kimlere verilebileceği ve destek oranlarının bölgelere göre detaylandırılmış bilgilerini konu başlıklarını takip ederek bulabilirsiniz;

Genel Destek Programı: İşletmesinin hangi desteğe ihtiyacının olduğunu bilemeyen işletmecilere yardım amaçlı hazırlanmış bir destek programıdır. KOBİ’lerin daha fazla kaliteli ve verimli mal üretmelerini sağlamak için, düşük kapasiteli KOBİ’lere destek olmak ve rekabet gücünü arttırmak için ve KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırabilmek amacıyla verilen desteklerdir. Genel destek programı kapsamında 15.000 TL’den 75.000 TL’ye kadar yaklaşık toplamda 470.000 TL verilen destektir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

Girişimcilik Destek Programı: Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik KOSGEB’in 50.000 TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 150.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Öncedende bahsetmiş olduğumuz 32 saatlik uygulamalı eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan girişimcilere bu destek verilmektedir. Bölgelere, cinsiyete ve bazı özel durumlara göre değişiklik gösteren destek payları önceden paylaşmış olduğumuz KOSGEB Girişimci destekleri destek oranları tablosunda yer almaktadır.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi

TEKNOPAZAR-Teknoloji Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: Uluslararası pazarda rekabet gücünü güçlendirmek adına Teknoloji destekli KOBİ’lere ve Teknoljik ürüne yönelik yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına yapılan destek programıdır. Bu program toplamda 12 ay sürmektedir.Toplamda tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 150.000 TL’ye varan geri ödemesiz destek sistemi olup, teknoloji tabanlı firmaların yurt içi ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama amaçlı verilen bir destektir. Yine tüm bçlgeleri kapsayacak şekilde yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL ve Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 50.000 TL destek verilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı: KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” mottosuyla bir araya gelerek orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata ve ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumuna yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.Bu destekten yararlanmak isteyen en az 5 işletmecinin bir araya gelmesi şartı aranmaktadır. Ancak; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için desteklenecek Proje Konuları Nelerdir? 

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için toplamda bir araya gelen 3 ile 5 arasındaki işletmecilere toplamda  1.500.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Bu desteğin 300.000 TL’si geri ödemesizdir.

kosgeb dest 300x108 - KOSGEB'in Desteklediği Sektörler Nelerdir?

(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi

KOBİ Proje Destek Programı: İşletmelerin proje yapabilme ve KOBİ’lerin proje kültürü ve bilincinin oluşması için verilen destek programıdır. KOBİ’ler için verilecek olan destek programı için proje konuları; İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi konularına destek verilmektedir. Program süresi 3 yıl olup 150.000 TL’ye kadar (1. Ve 2. Bölge için %50, 3.,4.,5., ve 6. Bölgeler için %60) destek verilmektedir. Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin iş geliştirme faaliyetlerini geliştirmek, ekonomideki paylarını büyütmek adına verilen destek programıdır. Destek üst limiti olarak geri ödemesiz 300.000 TL ve geri ödemeli 700.000 TL olarak 1. ve 2. Bölgeler için en fazla %60 3.,4.,5., ve 6., Bölgeler için en fazla %80 destek verilemektedir. Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ayrıca,  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

 

Benzer Makaleler

2 Yorum

 1. SAnırım 2018 yılı ile gelen düzenleme sonucunda artık girişimcilik sertifikası alma zorunluluğu kaldırıldı diye hatırllıyorum? Acaba doğru mu bu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı