GenelGirişimcilik

Kuluçka Merkezi Nedir?

Girişimciler genellikle bilgi eksikliği ve tecrübeden yoksun olarak faaliyetlerine başlamakta olduklarından, buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki engellerle başa çıkmakta zorlanmaktadır.

Dilimize ‘incubator’ kelimesinden çevrilen kuluçka merkezleri; girişimlerin en zor ve en kırılgan dönemi olan başlangıç aşamasında girişimin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesine yardımcı olmak için verdikleri rehberlik ile öne çıkmaktadırlar. Çok kısa ifade etmek gerekirse kuluçka merkezleri için girişimlerin ilk aşama rehberleridir diyebiliriz.

Kuluçka merkezleri girişimlere birçok farklı alanda imkânlar yaratabilmektedirler. Fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler girişimlere sağladıkları imkanlara örnek olarak gösterilebilir.

Ülkemizde kuluçka merkezlerinin düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine bakıldığında kuluçka merkezlerinin; “özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılar” olarak tanımlandığı görülmektedir. Yani girişimcilere fiziksel imkanların yanı sıra danışmanlık hizmetleri de sunan, mentorluk sağlayan yapılar olarak tanımlanmaktadır. Kuluçka merkezlerinin başlangıç aşamasında ve devamında sağladığı bu faydalar girişimciler ve projeleri için hayati önem taşımaktadır.

Kuluçka merkezlerinin en önemli yan faydalarından birisi de; birçok girişimcinin aynı çatı altında faaliyet göstermesinden kaynaklanan gerek teknik anlamda gerekse sosyal anlamda önemli bir sinerji yaratma kapasitelerinin bulunmasıdır.

Kuluçka merkezleri özel yatırımcılar tarafından kurulabileceği gibi akademik veya üniversite destekli olarak üniversite çatısı altındaki teknoparklarda veya araştırma parklarında da kurulabilir. Kuluçka merkezleri yalnızca kar amacı elde etmek veya araştırma geliştirme faaliyetlerinin paylaşılarak yeni ürün ve teknolojiler geliştirilmesi amacıyla veya istihdam yaratarak ekonomik kalkınmayı desteklemek gibi farklı amaçlarla kurulabilir. Dolayısıyla bir kuluçka merkezi tarafından girişimcilere sunulan fırsatlar genellikle merkezin kuruluş misyonu ve hedefleri ile bağlantılıdır.

kuluçka3 300x140 - Kuluçka Merkezi Nedir?Kuluçka merkezinin düzenlendiği mevzuat hükümlerine göre kuluçka programları kapsamında; aşağıdaki hizmet ve desteklerin, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda sağlanacağı öngörülmüştür.

– Ofis imkanı, mobilya ve ekipman sağlanması, ihtiyaç duyulan altyapının ve ortak mekanların oluşturulması.

–  Sekretarya ve destek hizmetlerinin sunulması, donanım ve yazılımlara erişimin sağlanması.

–  Yarışma ve benzeri girişimciliği teşvik edici programların organize edilmesi.

–  İlgili eğitim, seminer ve atölyelerin düzenlenmesi.

–  Yönetim desteği, kritik iş ve teknik desteklerin verilmesi.

–  Teknik ve idari konularda danışmanlık ve mentorluk hizmetlerinin sağlanması.

–  Şirketleşme, ticarileşme, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda desteklerin sağlanması.

Ön Kuluçka Merkezi Nedir?incubation2 300x162 - Kuluçka Merkezi Nedir?

Kuluçka merkezlerine ek olarak ülkemiz mevzuatlarında ‘ön kuluçka merkezlerine’ yer verilmiştir. Ön kuluçka merkezleri iş fikri ya da hayata geçirmek istediği bir projesi olan henüz şirketleşmemiş girişimcilere, fikirlerinin ya da projelerinin geliştirilmesi amacıyla danışmanlık, mentorluk ve proje fikri doğrulamaya yönelik hizmet süreçlerini içeren yapıları ifade etmektedir.

Konsepti ve ismi açısından düşünülürse, ön kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan kuluçka merkezlerinin ön basamağı olarak da düşünülebilir.

Ülkemizde yer alan kuluçka ve ön kuluçka merkezleri için tıklayınız.

 

Etiketler

Benzer Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı