Melek YatırımcılıkYatırımcılık

Melek Yatırımcılar Devlet Desteğinden Nasıl Yararlanır?

Ülkemizde melek yatırımcılara sağlanan vergi teşvikine ve koşullarına “Melek Yatırımcılara Sağlanan Devlet Desteği Nedir? ” başlıklı yazımızda  değinmiştik. Bu yazımızda da melek yatırımcıların(BKY’lerin) yatırımlarına ilişkin destekten yararlanması için nasıl bir prosedür izlenmesi gerektiğini anlatacağız.

Yatırımcının vergisel avantajdan yararlanabilmesi için yatırım yapmadan önce aşağıda sayılan belgelerle birlikte ülkemizde yer alan akredite edilmiş melek yatırım ağları (BKY Ağı)  aracılığıyla T.C. Hazine Müsteşarlığı’na başvurması gereklidir. Yönetmelik gereğince vergi teşviki alınabilmesi için yatırım yapılabilecek şirketlerin sadece anonim şirket tipinde kurulmuş şirketler olduğunu unutmamak gerekir.

  • İş planı. (Yatırımcıların girişim şirketlerine koydukları sermayeyi hangi amaçla ve ne kadar sürede kullanacaklarını gösteren iş planları; yatırımcının, yatırım planını gösteren beyandır. Yatırımcıların girişim şirketine koydukları sermayenin vergi desteğinden yararlanması için yatırımcının girişim şirketiyle mutabık kaldığı bir iş planını Müsteşarlığa sunması gerekir. İş planı Müsteşarlıkça yatırımın gerçekleşme aşamalarının takibi amacıyla kullanılır. Müsteşarlığa gönderilen iş planında değişiklik yapılması halinde, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde güncellenmiş iş planı Müsteşarlığa gönderilir.)
  • Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı. (Yatırımcı ve girişimciler esas sözleşmeyi kendi ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda düzenler. Düzenlenen esas sözleşme taslağı nihai hale gelmeden önce Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlık esas sözleşme hükümlerinde mevzuata aykırı bir husus bulunup bulunmadığını kontrol eder. Girişimci ve yatırımcı esas sözleşme dışında karşılıklı hak ve sorumluluklarını teminat altına alan sözleşme ya da sözleşmeler yapabilir. Ancak yapılan sözleşmeler esas sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil edemez.)
  • Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.
  • Yatırımcının ortaklık kurduğu girişimcilerle Gelir Vergisi Kanunu geçici 82. maddesine aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname. (Bireysel katılım yatırımcısı; eşinin, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarının ya da idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan ya da nüfuzu altında bulunan kurumlara iştirak edemez.)
  • Girişim şirketi ortaklarının 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 5 inci maddesi kapsamındaki düzenlemelere uyacaklarını belirten taahhütname.
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile KOSGEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.

Belirtilen belgelerin Müsteşarlığa ulaşması ve başvurunun Müsteşarlık tarafından uygun görülmesini müteakip üç ay içerisinde girişim şirketinin tescil edilmiş esas sözleşmesini içeren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğinin ve iş planında aktarılacağı belirtilen iktisap bedeli tutarının girişim şirketi adına açılmış ortaklık banka hesabına aktarıldığını gösteren banka yetkilisi tarafından imzalanmış banka dekontunun akredite olmuş BKY ağları üzerinden Müsteşarlığa ulaştırılır. Müsteşarlık, bu maddede belirtilen şartların yerine getirilmesini müteakip BKY’nin vergi desteğinden yararlanması için bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunur.

Etiketler

Benzer Makaleler

2 Yorum

  1. yine de anlamadığım konu; yatırımcı birey olacak yani tüzel kişilik değil. devlet yıllık gelir vergisinden yatırım yaptığı meblağı düşecek ama kişilere zaten çok vergi çıkmaz. iş insanları şirketleri üzerinden vergi öder, bireysel olarak kendilerine çok vergi çıkmaz zaten. bu devlet desteğini, bireysel yatırımcı kendine ait şirketin gelir vergisinde kullanabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı