Melek YatırımcılıkYatırımcılık

BKY Lisansı (Melek Yatırımcı Lisansı) Nedir?

Melek yatırımın düzenlendiği Yönetmelik gereğince ülkemizde BKY(melek yatırımcı) olabilmek için öncelikli olarak Hazine Müsteşarlığına başvurarak BKY Lisansı almak gereklidir. Bu lisansı alabilmek için de yine Yönetmelik yatırımcılarda yüksek gelir ve/veya tecrübe kriterleri aramaktadır. İlgili kriterler için ülkemizde melek yatırımcı olma şartları nelerdir? başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.

BKY Lisansı T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılayan yatırımcılara verilen ve devlet desteğinden yararlanma olanağı sağlayan belgeyi ifade eder.

Yönetmelik gereğince, BKY lisans başvuruları akredite edilmiş BKY ağları  aracılığıyla Hazine Müsteşarlığına yapılır.  Ancak taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş kişiler, BKY olma şartlarını taşısalar bile lisans başvuruları kabul edilmez.

Lisans başvurusunda bulunacak yatırımcılar, yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarından birine göre, Hazine Müsteşarlığının sayfasında bulunan başvuru sırasında istenen belgeler ile ülkemizdeki BKY ağları vasıtasıyla Müsteşarlığa ibraz etmesi gerekir.

BKY lisansının süresi ne kadardır?

BKY’lere verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda yatırımcılar, BKY ağları vasıtasıyla güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde bulunabilirler ve sahip olunan lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir. BKY Lisansının başkasına devredilmesi mümkün değildir.

Alınan lisans hangi durumlarda iptal edilir?

Yönetmeliğe göre lisans iptalini gerektiren durumlar şunlardır:

  1.  BKY’nin fiil ehliyetini kaybetmesi (ayırt etme gücünün yitirilmesi, kısıtlanmak, vasi atanması)
  2.  Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi.
  3.  BKY’nin vefatı.
  4. BKY tarafından girişim şirketine konulan sermayenin iş planında belirtilen amaca aykırı biçimde kullanılması.
  5.  Hazine Müsteşarlığı’na kasıtlı olarak yanlış bilgi ve belge verilmesi, Müsteşarlığı aldatmaya yönelik işlemlere girişilmesi.
  6.  5 yıllık süre içerisinde 20’den fazla şirkete yatırım yapılması, 20.000 TL’den az ve 1.000.000,00 TL’den fazla yatırım yapılması ve girişim şirketinin %50’den fazla payına ve oy oranına sahip olunması hallerinde lisans iptali söz konusu olacaktır.
Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı