Fikri Mülkiyet HukukuHukuk

Markanızı Diğer Ülkelerde Nasıl Koruyabilirsiniz?

Markanın Uluslararası Tescili

İşletmeler tarafından oluşturulan markaların tescilinin ne kadar önemli olduğu konusunda artık herkes hemfikir. Daha önceki yazımızda markanın Türkiye’de nasıl tescil edilebileceğini ve marka tescil sürecini açıklamıştık. Peki uluslararası alanda iş yapmayı planlayan girişimciler markalarını diğer ülkelerde nasıl koruyabilirler? Bu yazımızda sıkça karşılaşılan bu sorunun cevabını alacaksınız.

Fikri mülkiyet hukukundaki ülkesellik ilkesi nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilen bir marka sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Markasını uluslararası alanda da korumak isteyen kişilerin markasını korumayı istedikleri ülkelerde de markalarını tescil ettirmeleri zorunludur. Bu durumda akla ilk gelen seçenek marka tescili istenen her ülkede bir marka vekili aracılığıyla işlemlerin tek tek yapılmasıdır. Ancak günümüzde yaklaşık 210 adet ülke olduğu düşünülecek olursa söz konusu ülkelerde tek tek marka tescil başvurularında bulunulması hem maddi hem de emek açısından yıpratıcıdır. Bu sebepten ötürü birtakım uluslararası anlaşmalar ve organizasyonlar vasıtasıyla bu husus kolaylaştırılmıştır.

Bugün markanın uluslararası tescili açısından iki önemli yol bulunmaktadır. Bunlar Topluluk Markası sistemi ve Madrid Protokolü sistemidir.

Topluluk Markası

Markasını Avrupa’da koruma altına almak isteyen kişiler, OHIM’e yapacakları tek bir başvuru ile tüm AB üye ülkelerinde ve AB hukuku çerçevesinde markalarını tescil ettirebilirler. Topluluk Markası Sistemi, (“CTM”) topluluk içerisinde malların/hizmetlerin serbest dolaşımı ilkesinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir yapılanmadır. Sistem çerçevesinde sağlanan koruma, bir ya da birkaç topluluk üyesi ülke ile sınırlı değildir, tüm topluluğu kapsamaktadır. Dolayısıyla sadece belirli Avrupa Ülkelerinde marka tescili istendiği durumlarda topluluk markasından söz etmek mümkün olmayacak, ilgili ülkelere yukarıda bahsedildiği gibi tek tek başvuru yapılacaktır.

OHIM 300x66 - Markanızı Diğer Ülkelerde Nasıl Koruyabilirsiniz?

Başvuru sahiplerinin üye ülkelerde ayrı ayrı marka başvurusu yapmak yerine CTM yolunu tercih etmeleri durumunda elde edecekleri avantajlar ise; tek bir başvurunun ve ücretinin yeterli olması, bu başvuruların aynı mevzuat ve usule göre aynı ofis tarafından değerlendirilmesi olarak özetlenebilir. 

Bu çerçevede, başvuru sahipleri ayrı ülkelerde, ayrı mevzuatlar, ayrı usuller, ayrı ücretler, ayrı diller ya da ayrı marka vekilleriyle karşılaşmak yerine, CTM yoluyla tek bir sistem, mevzuat ve ücretlendirme sistemi esası çerçevesinde tüm Toplulukta geçerli marka koruması elde edebilmektedir.

Sayılan tüm avantajlarına karşın CTM sisteminin oldukça önemli ve göz ardı edilmemesi gereken bir dezavantajı da söz konusudur. Bu, CTM başvurusunun reddedilmesi durumunda üye ülkelerin hiçbirisinde geçerliliğin olmamasıdır.  Örneğin; CTM başvurusunun tek ret nedeni, başka ülkelerin hiçbirisinde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen İtalya’da önceki bir marka sahibinin itirazı ya da başka bir hukuka aykırılık olabilir. Bu durumda CTM başvurusu İtalya’daki önceki marka sahibi nedeniyle sadece İtalya için değil bütün olarak tüm Avrupa’da reddedilir. Dolayısıyla, CTM başvurularının her durumda kesinlikle çok dikkatli bir ön incelemenin ve araştırmanın ardından ve uzman bir topluluk marka vekili aracılığıyla yapılması başvuru sahiplerinin lehine olacaktır; aksi durumda hiç beklenilmedik sonuçlarla karşılaşılması ve finansal/zamansal kayıplara uğranılması kuvvetle muhtemeldir.

Madrid Protokolü Sistemi

Markaların uluslararası tescili ile ilgili olarak imzalanan Madrid Anlaşması’na ilişkin Protokol, ülkemizde de yürürlüktedir. Ülkesindeki ofiste, (Türkiye’de Türk Patent) tescilli bir marka veya tescil başvurusunun olduğu durumlarda, markasını uluslararası alanda da korumak isteyen kişi ülkesindeki marka ofisi vasıtasıyla WIPO’ya yapacağı tek bir başvuru ile protokole taraf birçok devlette veya birlikte (Avrupa Birliği, Afrika Birliği) birden uluslararası tescile sahip olmalarını sağlayan bir anlaşmadır.

wipo logo 300x199 - Markanızı Diğer Ülkelerde Nasıl Koruyabilirsiniz?

Protokol sayesinde markaların, tek bir başvuru yapılarak protokole taraf birden fazla ülkede uluslararası tescili sağlandığı gibi, ülke başına tescil maliyeti, ayrı ayrı tescille kıyaslanamayacak derecede minimuma indirilmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan ülkeler ve/veya birlikler Madrid Protokolü sistemine üyedir. Ancak kaynak marka başvurusuna bağımlılık söz konusudur. Örneğin Türkiye üzerinden bir marka tesciliniz veya başvurunuzu sisteme dahil ederek diğer ülkelerde tescil ettirdiğiniz zaman, Türkiye’deki markanın 5 yıl botunca hükümsüz kalmaması gerekmektedir. Kaynak tescil veya başvurunun hükümsüz veya geçersiz olduğu durumlarda uluslararası marka başvuruları ve tescilleri de hükümsüz hale gelmektedir.

Madrid Protokolüne üye olmayan devletlerde (Örneğin Kanada) marka tescili sadece ilgili ülkede başvuru yapılması sonucunda yapılabilir. Dolayısıyla Kanada’da bir markanın tescili isteniyorsa Kanada’da bir başvuru yapılmalıdır.

Madrid Protokolüne Üye Ülkeler

AG Antigua and Barbuda

AL Albania

AM Armenia

AT Austria

AU Australia

AZ Azerbaijan

BA Bosnia and Herzegovina

BG Bulgaria

BH Bahrain

BN Brunei Darussalam

BQ Bonaire, Sint Eustatius and Saba

BT Bhutan

BW Botswana

BX Benelux

BY Belarus

CH Switzerland

CN China

CO Colombia

CU Cuba

CW Curaçao

CY Cyprus

CZ Czech Republic

DE Germany

DK Denmark

DZ Algeria

EE Estonia

EG Egypt

EM European Union

ES Spain

FI Finland

FR France

GB United Kingdom

GE Georgia

GH Ghana

GM Gambia

GR Greece

HR Croatia

HU Hungary

IE Ireland

IL Israel

IN India

IR Islamic Republic of Iran

IS Iceland

IT Italy

JP Japan

KE Kenya

KG Kyrgyzstan

KH Cambodia

KP Democratic People’s Republic of Korea

KR Republic of Korea

KZ Kazakhstan

LA Lao People’s Democratic Republic

LI Liechtenstein

LR Liberia

LS Lesotho

LT Lithuania

LV Latvia

MA Morocco

MC Monaco

MD Republic of Moldova

ME Montenegro

MG Madagascar

MK The former Yugoslav Republic of Macedonia

MN Mongolia

MX Mexico

MZ Mozambique

NA Namibia

NO Norway

NZ New Zealand

OA African Intellectual Property Organization (OAPI)

OM Oman

PH Philippines

PL Poland

PT Portugal

RO Romania

RS Serbia

RU Russian Federation

RW Rwanda

SD Sudan

SE Sweden

SG Singapore

SI Slovenia

SK Slovakia

SL Sierra Leone

SM San Marino

ST Sao Tome and Principe

SX Sint Maarten (Dutch part)

SY Syrian Arab Republic

SZ Swaziland

TJ Tajikistan

TM Turkmenistan

TN Tunisia

TU Turkey

UA Ukraine

US United States of America

UZ Uzbekistan

VN Viet Nam

ZM Zambia

ZW Zimbabwe


İki Sistemin Özet Olarak Karşılaştırması

Topluluk Markası

Madrid Sistemi

Tek Başvuru Tek Başvuru
Tek Dil Tek Dil
Ülke seçimi mümkün değil, üye ülkelerin tamamı Üye ülkeler arasından seçim mümkün
Daha önceki tescile veya başvuruya bağımlı değil. Başvuru dayandığı başvuruya veya tescile 5 yıl boyunca bağımlı.
Tek bir ülkede reddedilirse başvuru tamamen reddediliyor. Reddedilen ülkeler dışındaki ülkelerde süreç devam ediyor
Tek bir ülkede kullanım yeterli Tescil edilen her ülkede kullanım ayrı ayrı değerlendiriliyor
Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı