Fikri Mülkiyet HukukuHukuk

Adım Adım Patent Tescili

Patent Tescili Nasıl Yapılır?

Patent ve patentin konusunu oluşturan buluş kavramlarının ne olduğunu “Patent Nedir” başlıklı yazımızda ele almıştık. Patent tescili ise patentin korunmasını sağlayan, buluş sahibini koruyan bir sistemdir.

Patent başvurusunda bulunmadan önce patent, patent verilebilirlik şartları açısından araştırılmalıdır. Uzman bir patent vekilinden de yardım alınması önerilmektedir.

Ülkemizde patent tescil başvuruları yeni adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) eski adıyla Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılmaktadır.

patent belgesi 223x300 - Adım Adım Patent Tescili

1. Aşama – Patent Ön Araştırması ve Analizi:

Patent olarak tescil ettirmek istediğiniz buluşunuzun uzman bir patent vekilince araştırılması ve eğer ihtiyaç varsa gerekli değişikliklerin yapılması aşamasıdır.

2. Aşama – Patent Başvurusu:

TürkPatent nezdinde gerekli başvuru ücretinin yatırılarak başvurunun yapılması aşamasıdır. Patent tescili başvuru ücreti başvuru marka vekili aracılığıyla online olarak ödenirse 2017 yılı için 40 TL’dir.

3. Aşama – Başvurunun Şekli İncelenmesi:

TürkPatent’te görevli patent uzmanları tarafından başvurunun şeklen incelenmesi aşamasıdır. Eğer herhangi bir şekli eksiklik söz konusu ise eksikliğin giderilmesi için başvuru sahibine 2 aylık bir süre tanınır.

4. Aşama – Araştırma Talebi:

Araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde araştırma ücreti de ödenerek Araştırma Talep Formu kullanılarak fiziksel veya TürkPatent’in online sistemi üzerinden yapılır. Bu süre içinde araştırma ücreti de ödenerek talep yapılmadığı takdirde başvuru geri çekilmiş sayılacaktır.

5. Aşama – Araştırma Raporu:

Araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermedeki ilk aşamadır. Araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en yakın dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir. Raporda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş bazı kodlarla (X, Y, A vb.) ifade edilir. Başvuruya devam etme kararı verildiği takdirde başvuru sahibi, araştırma raporunun bildiriminden itibaren 3 ay içinde inceleme raporunun hazırlanması için talepte bulunur.

6. Aşama – Yayım:

Tüm yayımlar Kurumun Resmi Patent Bülteninde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır. Başvuru yayımı, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Başvuru sahibi 18 ay sona ermeden başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, patent başvurusu yapılırken doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir. Erken yayım talebi yapılması durumunda başvuru, şekli uygunluk yazısından sonra yayımlanır.

7. Aşama – Görüş:patent - Adım Adım Patent Tescili

Başvuru yayımından sonra üçüncü kişiler, patent başvurusuna konu olan buluşun patent verilebilirliğine ilişkin görüşlerini yazılı olarak TürkPatent’e sunabilir.

8. Aşama – İnceleme Talebi

Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek başvurusunun incelenmesini TürkPatent’ten talep eder. Başvuru sahibi bu süre içinde araştırma raporuna ilişkin görüşlerini sunabilir ve varsa tarifname, istemler veya resimlerde değişiklikler yapabilir. İnceleme talebi geri çekilemez.

9. Aşama – İnceleme Raporu:

İnceleme aşaması, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen adımdır. İnceleme sürecinde buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Araştırma raporunda belirtilen dokümanlar, varsa inceleme aşamasında tespit edilen dokümanlar, varsa başvuru sahibinin görüşleri ve başvuruda yaptığı değişiklikler dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda patentin verilmesine karar verilmesi halinde patent verilme nedenlerini gerekçeleriyle açıklayan bir inceleme raporu düzenlenir. Bu rapor patent verilme kararıyla birlikte başvuru sahibine bildirilir.

10. Aşama – Patent Belgesi Düzenleme Ücretinin Yatırılması:

İnceleme raporu sonucunda patentlenebilir olduğu belirlenen başvurular ücretinin yatırarak patent belgesinin düzenlenmesini talep edebilirler.

11. Aşama – Patentin Yayınlanması:

Olumlu inceleme raporunun başvuru sahibine bildiriminin ardından Bültende “Belge Yayımı” yapılır.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı