HukukKişisel Veriler Hukuku

KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

İlgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) göre verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir. İlgili kişiye ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

veriisleyen - KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un amacı ilgili kişinin kişisel verisi üzerindeki haklarının korunmasıdır. Bu nedenle Kanun’da ilgili kişiye veri sorumlusuna doğrudan başvuru yapma hakkı tanındığı gibi, bu başvuru sonunda tatmin edici bir sonuca ulaşamaması halinde ilgili kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilmesi de öngörülmüştür.

İlgili kişi veri sorumlusuna yaptığı başvurularda ne gibi taleplerde bulunabilir?

Herkes veri sorumlusuna yazılı başvuruda bulunarak, kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediği hakkında bilgi talep edebilir.

İlgili kişinin kişisel verileri işlenmişse, işleme faaliyetine ilişkin olarak bilgi talep edebilir. İlgili kişi aynı zamanda kişisel verilerin işlenme amacını ve kendisine ait verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkına da sahiptir. Veri sorumlusu, kişisel verilerinin yurtiçi veya yurtdışında aktarımının yapıldığı üçüncü kişileri de talebi üzerine ilgili kişiye bildirmesi gerekmektedir.

İlgili kişi yukarıda yer verilen bilgileri talep edebileceği gibi, kendisine ait kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda, bunların düzeltilmesini talep edebilecektir. Aynı zamanda, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de isteyebilir.

İlgili kişi, işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtası ile analiz edildiğini ve bu durumun kendisi aleyhine bir sonuç ortaya çıkardığını düşünüyorsa bu duruma itiraz edebilir ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi dolayısıyla zarara uğradı ise bu zararın giderilmesini talep edebilir.

Bu taleplerin karşılanması adına, veri sorumlusunun ilgili kişinin taleplerini karşılamak adına bir başvuru formu oluşturması faydalı olacaktır.

Başvuruda yer alan talepler veri sorumlusu tarafından en geç otuz gün içerisinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak talebe konu işlem ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kurulca belirlenen tarifedeki ilgili kişiden ücret alınabilir.

Veri sorumlusu talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Her halde cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Talebi kabul eden veri sorumlusu, başvuruda yer alan talebin gereğini yerine getirecektir. Kanun, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabileceğini düzenlemiştir.

verikoruma - KVKK Kapsamında İlgili Kişinin Hakları Nelerdir?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikayet

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Kurul ilgili kişinin şikayeti üzerine inceleme yapabileceği gibi, ihlalden haberdar olması halinde resen inceleme de yapabilir. Bu nedenle Kanunda yer alan yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmesi, Kurul’un kendiliğinden de denetim yapabileceği göz önünde bulundurulduğunda veri sorumluları için önemlidir.

Veri sorumlusu, Kurul tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri on beş gün içinde Kurul’a iletmek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. Şikayet üzerine yapılacak olan inceleme sonucunda Kurul, altmış gün içerisinde ilgililere bir cevap verir. Bu süre içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

İster şikayet üzerine, ister resen yapılacak inceleme neticesinde Kurul ihlalin varlığına karar verirse, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek kararı ilgililere tebliğ eder. Kurul kararı, veri sorumlusu tarafından gecikmeksizin ve en geç otuz gün içerisinde yerine getirilir. Aynı zamanda Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilecektir.

Kanuna göre, Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilir. Bu ceza tutarları enflasyon oranında artmaktadır. Dolayısıyla 2020 yılı için azami tutarın 1.600.000 Türk lirası civarında olduğunu söylenebilir.

Bunun yanı sıra, kişisel verileri hukuka aykırı olarak işlenen ilgili kişinin, kişilik hakkı ihlali dolayısıyla veri sorumlusundan tazminat talebinde bulunabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi ve danışmanlık hizmeti almak için tarafımızla sitemizdeki iletişim sayfasından ve info@startupnedir.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı