Hukukİş Hukuku

İş Yerinin Kurulması ve Bildirilmesi

İş Yeri Bildirme Yükümlülüğü

İş Kanunu (Kanun) ile işverenlere; iş yerlerini belirli bir süre içinde iş yerinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerine bildirme yükümlülüğü getirilmiş, bu zorunluluğa aykırılık halinde ise aynı Kanunda idari para cezası yaptırımının uygulanacağı öngörülmüştür. Kanunun ilgili maddelerine bakıldığında,

İş Kanunun kapsamına giren nitelikte;

  • Bir iş yerini kuran,
  • Bir iş yerini devralan,
  • Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren,
  • Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işverenin,

İş yerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Aynı zorunluluk alt işverenler için de öngörülmüştür.

Kanun’da işyeri; işveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim olarak tanımlanmıştır.

Dolayısıyla yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesinden itibaren, tek çalışanınız olsa dahi 1 ay içerisinde iş yeri bildirgesini düzenlemeli ve bağlı olduğunuz il müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

isyeribildirimi - İş Yerinin Kurulması ve Bildirilmesi

Bunun yanı sıra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 1. maddesi ile işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ve/veya bağlı bulundukları ticaret sicil memurluklarına iş yeri tescili ile ilgili yapacakları başvurunun il müdürlüğüne yapılacak bildirim yerine geçeceği, farklı bir ifadeyle bu durumda tekrardan il müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluklarının olmadığını belirtmektedir.

1 aylık süre içerisinde bildirimde bulunmamanın yaptırımı ise yine İş Kanununda idari para cezası olarak öngörülmüştür.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı