Bilişim HukukuHukuk

Yazılımlarda Lisans Sözleşmesi

Yazılımlarda Fikri Hakların Devri başlıklı yazımızda yazılım sözleşmelerinde  fikri hakların devrinin nasıl olacağını anlatmıştık.  Şimdi ise uygulamada sıkça karşılaşılan lisans sözleşmelerine ve özelliklerine değinmekte fayda görüyorum.

Program üzerindeki mali hakların tamamen ve kısmen devredilebileceği gibi, bu hakların kendisinin değil, sadece kullanma yetkisinin de devredilmesi mümkündür. Buna aynı zamanda ruhsat sözleşmesi de denilmektedir.

Lisans sözleşmesi ile devralana, sözleşmedeki şartlarla ve sınırlarla bağlı kalmak üzere, mali hakların kullanma yetkisi devredilmektedir. Program üzerindeki hak eser sahibinin malvarlığında kalmaktadır.

Lisans sözleşmesinde verilen kullanma yetkisinin içerik, yer ve süre bakımında sınırlandırılması mümkündür. Bu kullanma yetkisinin farklı farklı kişilere devredilmesi de mümkündür.

Kanunda lisans sözleşmesi, tam ve basit lisans olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tam ve basit lisans yerine zaman zaman inhisari ve inhisari olmayan lisans kavramları da kullanılmaktadır.

Tam lisans sözleşmesinde eser sahibi, mali hakkın kullanılması yetkisini bir bütün halinde karşı tarafa devretmektedir. Sözleşme süresi boyunca mali hakları sadece devralan kullanabilir. Eser sahibi bu hakkı kendi kullanamayacağı gibi başkasına da kullandıramaz. Devralan ise mali hakları kendi kullanabileceği gibi bir başkasına alt lisans yoluyla mali hakları da devredebilir.

Basit lisans sözleşmesinde ise mali hakları kullanma yetkisi daha dardır. Basit lisansta eser sahibi, hakkı kullanma yetkisini başkasına da devredebileceği gibi kendisi de kullanabilir.

Yapılan sözleşmenin basit lisans mı, tam lisans mı olduğu konusunda tereddüt varsa, kanunen yapılan sözleşmenin basit lisans olduğu kabul edilmektedir. Yani taraflarca tam lisans sözleşmesi yapılacaksa daha dikkatli olunması gerekir.

 

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı