GirişimcilikTeknoparklar

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışabilecek Personeller

Daha önceki tarihli yazılarımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ne olduğunu ve amaçlarını, ülkemizdeki teknoparkların listesini sunmuştuk.

Üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme ekosistemler olan TGB’lere mevzuata göre birçok avantaj,  istisna ve muafiyet sağlanmaktadır.

Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel istihdam edilir. Peki, istihdam edilecek personeller kimlerdir ve ne gibi özelliklere sahip olunması gerekmektedir? Çalışacak personelleri Ar-Ge Personeli, Tasarım Personeli ve Destek Personeli olarak üç gruba ayırmak mümkündür.

tgbbb - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışabilecek Personeller

Ar-Ge Personeli, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

  • Araştırmacı; Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmandır.
  • Yazılımcı; yazılım olarak tanımlanan süreçte çalışıp program geliştiren, üreten, alanında yeterli deneyime veya eğitime sahip nitelikli personeldir.
  • Teknisyen; meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişidir.

Tasarım Personeli, Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

  • Tasarımcı; tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişidir.

Destek Personeli, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir. Tanımda “ve benzeri personel” olarak belirtilmiş olan kişiler finans, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanlarda görevli personellerdir. Bu şekilde Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine destek olan hemen tüm personelin destek personeli olarak değerlendirilmesi mümkündür.

*** Bölgelerde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE veya tasarım personeli çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler.

 

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı