Girişimcilik

Siyasi Partilerin Girişimcilik ile İlgili Seçim Vaatleri – CHP

Bu yazımızda CHP’nin yaklaşan seçimle ilgili olarak açıkladığı seçim beyannamesindeki girişimcilik ve inovasyonla ilgili vaatlerini ve planlarını yorum katmadan aşağıda sizin için derledik.

Yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf?1=1

Biz emekten, üretimden, verimli ve girişimci bir iş ortamından yana olan, insana ve doğaya saygılı bir partiyiz. Yoksuldan, emekliden, esnaftan, çiftçiden, üretenden ve tüm çalışanlardan yana, insan ve çevre odaklı bir gelecek için, dayanışma ruhuyla çalışan bir partiyiz. Bu nedenle, üretimin yapısını, yeni dijital çağın gerekliliklerini ve ülkenin yapısal sorunlarını gözeterek dönüştüreceğiz. Halkımıza ek yükler getirmeden nitelikli büyüme hedefimize ulaşacağız. Güçlü bir ekonomik kalkınma programı uygulayarak, ailelerin ve KOBİ’lerin borç çıkmazına son vereceğiz. Türkiye’nin orta dönemli makroekonomik dengelerini yeniden inşa edecek bir planlama yaklaşımını, hedefler ve araçlar bütünlüğü içinde oluşturacağız.

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 odaklı bir büyüme vizyonu, derhal tüm kamu politikalarında ana eksen olacaktır. Özgür ve hızlı İnternet ortamı, AR-GE teşvikleri, yaratıcı, girişimci gençlere yönelik politikalar ve insan kaynağımıza yatırım, tüm kamu politikalarına hakim olacaktır. Türkiye’de ulusal insan kaynaklarımızdan beslenen bir teknoloji baharı başlatılacaktır.

Kadın istihdamı ve girişimciliği için teşvik ve vergi kolaylıkları hızla yürürlüğe girecektir. Her mahallede kamu, belediye ve özel kuruluşlar eliyle, çalışan anneler için kreşler yaygınlaştırılacaktır.

Kamu alımlarında kadın girişimciler ve genç girişimcilerin kurdukları firmalara destek amacıyla, % 10 – % 30 arasında ek maliyet avantajı sağlayacağız.

Yüksek Katma Değerli Üretim Programı’nın temel amaçları, mal ve hizmet üreten sektörlerimizin girdi maliyetlerini düşürmek, kamusal yüklerini hafifletmek, kümelenmelerle ortak giderleri düşürerek, hedef pazarlara çok daha kolay ulaşmasını sağlamak olacaktır. Geleceğin üretim paradigması olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatların ve tehditlerin farkındayız.

Nesnelerin İnternet’i, büyük veri, artırılmış gerçeklik, üç boyutlu yazıcılar gibi maliyetleri düşüren, verimliliği ve ürün kalitesini artıran, tüketiciye yepyeni faydalar sağlayan; teknolojik araçları kullanan, geliştiren ve üreten işletmelerin kurulmasının önünü açacağız. Bu yönde yeni işler kurmak isteyen gençleri ve kadınları destekleyeceğiz. Büyük ölçekli işletmelerimizin, küçük ölçekli işletmelerle güç birliği içinde kuracakları ulusal tedarik zincirleriyle, küresel markalar yaratan bir ekonomi inşa edeceğiz. Yeni dijital çağın 59 ihtiyaçları doğrultusunda büyük işletmelerle, yeni kurulan küçük start-up şirketlerinin, güçlü işbirlikleri kurabileceği mekanizmalar geliştireceğiz.

İşletme ekosistemini dönüştürmenin yanı sıra öngörülebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturacağız. Türkiye ekonomisinin verimlilik ve uluslararası rekabet ortamında yaşadığı sorunları aşacağız. Ekonomimizi rant değil, üretim odaklı hale getireceğiz. Borçlanmayla değil, gelir artışı ve adil bölüşümle büyüyeceğiz. Batı ülkelerinin bizim gibi ülkelere ihraç ettiği üretim ve hizmet alanlarını değil; teknoloji, bilim ve AR-GE ile beslenen sektörleri geliştireceğiz. KOBİ’lerimizi geleceğin ekonomisine hazırlayacak ve dijital çağın öncüleri kılacağız. Mevcut durumda KOBİ’lerimizin faktör verimliliği artmıyor ve büyümeye istenen ivmeyi vermiyor. Bu nedenle, dijital teknolojilerin üretimi ve kullanımı bir tercihten ziyade kaçınılmaz bir zorunluluk haline geliyor.

Dijitalleşmeye dönük atacağımız adımlar ile KOBİ’lerin yönetim kalitesini artıracak ve her ilimizde kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezleri ile yetkinlikleri, inovasyonu ve işbirliklerini geliştirecek ortamlar yaratarak KOBİ’lerimiz arasındaki dijital teknolojilerin yayılımını sağlayacağız. Bu dönüşüm sayesinde Endüstri 4.0 teknolojilerinin sadece müşterisi değil, aynı zamanda üreticisi olacağız. Bu amaçla eğitim ve dijital altyapıyı Endüstri 4.0 sürecine uyumlu hale getireceğiz. Endüstri 4.0’ı, Emek 4.0 ile tamamlayacağız. Emek 4.0 kapsamında, işçinin kendi öğrenim seviyesi ve yaptığı işin niteliğine uygun olarak vasfının artmasını sağlayacağız. Çalışanlarına yeni dijital çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmak için yatırım yapan şirketlere ek destek vereceğiz. Devlet desteği ile gençlere yeni eğitim olanakları sunacağız. Hem yetkinlikleri geliştirmek, hem istihdamı artırmak hem de yetenek uyumsuzluğunu, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ile mevcut iş gücünün yetkinlikleri arasındaki farkı gidermek için daha güçlü ve etkin, üniversite ve sanayi iş birlikleri kuracağız. Bu politikalar sayesinde dünyada aranan, adından bahsedilen ürünler, Türk Malı damgası taşıyacaktır. Türkiye’nin kendisi bir marka olacaktır. Tasarım ve teknoloji gücü, tüketiciye sunulan fayda ve hizmet, küresel çapta üretim hacmi, rekabetçilik ve kalite açısından işletmelerimiz dünya pazarlarının aranan aktörleri haline gelecektir.

Sosyal işletmelerin yaygınlaşmasıyla birçok Anadolu kentinin müzmin sorunlarına çözüm bulacağız. Bir yandan KOBİ’lere mevcut destekleri vermeye devam edeceğiz, bir yandan da yüksek teknoloji kullanımını teşvik edecek yönlendirmeyi yapacağız. Bunların yanı sıra büyük şirketlerin rekabet gücünü artırırken, KOBİ’lere maliyet avantajı sunan teşvikler uygulayacağız. Küçük geliştirici firmalara (start-up firmalara) destek amacıyla, ortak çalışma ofisleri, melek yatırımcı teşviklerini düzenleyecek ve destekler sunacağız.

Start-up Hızlandırma Programları kuracağız. Sosyal işletme kapsamındaki start-up’lara 1 milyar TL çekirdek yatırım yani tohum yatırımı yapacağız.

  • Bilişim sektöründe, cirosunun yarısını ihracat ile elde eden firmalara kurumlar vergisi indirimi sağlayacağız.
  • Enerjinin ve diğer kaynakların sürdürülebilirliği ve verimli kullanılabilmesi için, dijital teknolojilerin getirdiği olanaklardan yararlanacağız.
  • Robot üretimi, tasarımı ve yapay zekaya yönelik çalışma ve teşvikleri artıracağız.
  • Veri analitiği, nesnelerin İnternet’i, üç boyutlu yazıcılar, siber güvenlik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, hassas tıp gibi alanlara ayrılan kaynakları artıracağız; bu alanlarda insan kaynağı yetiştirilmesine, teknoloji geliştirilmesine ve üretilmesine destek sağlayacağız.
  • Block zinciri teknolojisine dair dünyada genel kabul gören kriterleri, ihtiyaç ve koşullarımıza uygun şekilde ekonomimize uyarlayacağız.

Endüstri 4.0’ın yarattığı bütün fırsatları değerlendirerek, Türkiye’yi teknolojik gelişme üssüne dönüştüreceğiz.

  • AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranını hızla artıracak ve AB ortalaması olan % 3’e ulaştıracağız.
  • AR-GE desteklerine erişimi kolaylaştıracak, firmaların tek noktadan her türlü desteğe başvurabilmesini sağlayarak, araştırma ve ürün geliştirme çabası içindeki girişimcilerin, bürokratik engellere takılmasının önüne geçeceğiz.

Genç girişimcilere 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi olanağı ve 5 yıllık gelir vergisi muafiyeti getireceğiz.

İYİ PARTİ’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

AKP’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

Close
Close