Finansman Yöntemleri

Faktoring Nedir?

Faktoring’in avantajları nelerdir?

Modern finansman yöntemleri arasında sayılan faktoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını faktor adı verilen finansal kuruluşlara devretmek suretiyle kısa vadeli kaynak sağladıkları finansman tekniğidir. Yani bir nevi bir şirketin ticari alacaklarını temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devrederek kendisine finansman sağlamasıdır.

Faturaya dayalı, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakların faktoring şirketine temlik edilmesi, faktor tarafından bu alacakların takip ve tahsil edilmesi, alacağın ödenmeme riskinin üstlenilmesi, temlik alınan alacaklar karşılığında temlik edene belirli oranda peşin ödemede bulunmak suretiyle finansal hizmetler sunulması esasına dayanmaktadır. Özetle faktoring, mal ve hizmet satışından doğan veya doğacak kısa vadeli belgeye dayalı alacakların faktoring şirketlerine devredilmesi yoluyla karşılığında finansman, garanti ve tahsilat hizmetlerinden yararlanılmasıdır. Dolayısıyla faktoring; finansman, garanti ve tahsilat hizmetleri sunulan finansal bir sistemdir.

Faktoring’in İşleyişi Nasıldır?

Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur. Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi.

Alıcı satıcıya siparişini bildirdikten sonra, satıcı şirket, faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. Faktoring şirketi, alıcının kredibilitesini araştırarak, satıcıya tahsis edilebilen limit ve şartları bildirir. Satıcı ile alıcı arasında sözleşme imzalanır, ürünler gönderilir. Satıcı, alıcıya  gönderdiği faturanın bir kopyasını da faktoring şirketine iletir. Faktoring şirketi sözleşme çerçevesinde, belirtilen oranlar çerçevesinde satıcıya ön ödeme yapar. Faktoring şirketi vade tarihinde alıcıdan fatura tutarını tahsil eder ve satıcıya kalan bakiyeyi öder.

Faktoring’in Avantajları

Faktoring yoluyla vadeli alacaklarını nakde çeviren firmalar, bilançolarını daha likit hale getirebildikleri gibi, alacaklarının takibi, tahsili ve yönetimi faktoring şirketi tarafından yapılacağından zaman ve kaynak tasarrufu sağlamış olurlar. Dolayısıyla asıl faaliyet konularına daha fazla zaman ve kaynak yaratma imkânı bulurlar.

Ticaret hayatında işletmelerin en çok karşı karşıya kaldığı risk kuşkusuz alacaklarını tahsil edememe riskidir. Bu riski azaltma, alacağınızı temlik ederek likidite sağlama, teknik, hukuki ve mali destek sağlama buna bağlı olarak da zaman kazanma konusunda faktöring şirketlerinin avantajı bulunmaktadır.

— Sonuç olarak faktoring, mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktoring kuruluşu tarafından yönetilmesidir.

Etiketler

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı