GirişimcilikVergi Hukuku

Yeni Başlayanlar için Vergilendirme

İş Kurduktan Sonra Ödenmesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Startup projelerinde genel olarak göz ardı edilen ve/veya bilinmeyen hususlardan biri vergi konusudur. Çoğu girişimci vergiye dair bilgi sahibi olmayıp işe başladıktan sonra karşılaştığı vergilerden şikâyet etmektedir. Vergi konusunda her şeyden önce iyi bir muhasebeci mali müşavire ihtiyacınız olduğunu söylemeliyiz. Zira çok fazla vergi türü, bu vergilerin ne zaman ödeneceği, nelerin gider nelerin gelir olarak yazılabileceği, tutulacak mali defterleriniz, ilgili yasal mevzuatlar vb. konularda bilgi sahibi olmak çok kolay bir şey değildir. Aynı zamanda büyük şirketlerin dahi vergi cezalarından dolayı iflas bayrağını çektiklerini unutmamak lazım. Ancak siz vergisel süreci tek başınıza yönetebileceğinize inanıyorsanız, ben şirketin CFO’suyum diyorsanız ya da en azından bir şirket sahibi/ortağı olarak aşağıda cevabını genel olarak bilmeniz gereken başlıklara göz atmanızda fayda var.

Mükellefiyet Kaydı Nedir?

Gerçek kişi tacirler yerleşim yerlerinin ya da işletme merkezlerinin bulunduğu vergi dairesine giderek kayıt olmalıdır. Buna gerçek kişi mükellefiyet kaydı denir.

Şirket olarak işletmenizi çalıştırıyorsanız “tüzel kişi mükellefiyet kaydı” yaptırmalısınız.

Şirketinizin kuruluş aşamasında, bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğü ilgili vergi dairesine işe başladığınızı bildirecek ve buna bağlı olarak mükellefiyet kaydınız yapılacaktır.

Tacirler gerçek kişi tacirler ve Sermaye şirketleri (ticaret yapanlar) aşağıdaki üç tür vergiyi belirtilen tarihlerde ödemelidir.

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi

Genellikle bir yıllık kazanç (kâr) ve irat üzerinden izleyen yıl alınan bir vergidir.

Gerçek kişi tacir olarak kayıt yaptırdıysanız Gelir Vergisi, şirket olarak kayıt yaptırdıysanız Kurumlar Vergisi mükellefi olursunuz.

Bir yıla ait gelir vergisi izleyen yılın 1-25 Mart tarihleri arasında beyan edilir. Mart ayı içerisinde beyan edilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenmelidir. Örneğin: 2017 yılına ait Mart/2018’de beyan edilen gelir vergisinin yarısı Mart/2018’de diğer yarısı ise Temmuz/2018’de ödenir.

Bir yıla ait kurumlar vergisi izleyen yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında beyan edilir. Nisan ayı içerisinde beyan edilen kurumlar vergisinin tamamı yine Nisan ayı içerisinde ödenmelidir. Örneğin: 2017 yılına ait Nisan/2018’de beyan edilen kurumlar vergisinin tamamı Nisan/2018’de ödenir.

2. Gelir veya Kurumlar Vergisine Bağlı Geçici Vergi

Halk arasında “Peşin Vergi” adı da verilen geçici vergi; bir sonraki yıl vereceğiniz gelir veya kurumlar vergisinden düşülmek üzere yıl içinde dört dönem peşin olarak alınan vergidir.

Gelir veya Kurumlar vergisinden mükellef olan tacirler aynı zamanda, kendiliğinden geçici vergi mükellefi olurlar.

Geçici vergi beyannamesi üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14’ncü gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir.

3 aylık dönemler halinde bu 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14’üne kadar beyan edilen geçici vergi yine bu ayın 17’sine kadar ödenmelidir. Örneğin: 2017 yılının 1. geçici vergi dönemi olan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin geçici vergi ise 17 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmelidir.

3. Katma Değer Vergisi

Malın teslimi, hizmetin ise yapılış aşamasında o mal veya hizmete katılan değer üzerinden alınan bir vergi türüdür.

Satışını yaptığınız malı teslim eden kişi/şirket veya satışını yaptığınız hizmeti yerine getiren kişi/şirket olarak Katma Değer Vergisi mükellefi olursunuz.

Katma değer vergisi (KDV) birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın 24’ncü gününe kadar elektronik ortamda beyan edilmelidir.

Bir döneme ilişkin KDV izleyen ayın 26’sına kadar ödenmelidir. Örneğin: Ocak/2017 dönemine ait KDV 1-24 Şubat 2017 tarihleri arasında beyan edilmeli ve 27 Şubat 2017 tarihine kadar ödenmelidir.

Zamanında ödenmeyen vergilerle ilgili ne tür yaptırımlarla karşılaşırsınız?

Kanunlarında belirtilen zamanlarda ödenmeyen vergiler sıradan bir borç olarak değil devlet alacağı olarak takip edilir.

Buna göre zamanında ödenmeyen borç için gecikme zammı uygulanır. Bunun yanında ödenmeyen borç için cebri (zorla) ödeme yolları kullanılır. Örneğin; ödeme emri tebliği yapılarak banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanabilir, ayrıca fiili haciz işlemleri başlatılabilir. Malvarlığınıza ihtiyaten tedbir konulabilir.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Oranları

2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Üçüncü dilimdeki vergi oranının 2018 yılında %30 olacağı konuşulmuş ancak daha sonra bundan vazgeçilmiştir.

14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20

80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası

% 27

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası

% 35

Kurumlar vergisi, ise şirketinizin kazancı ne olursa olsun şirketin karı üzerinden %20 oranında alınacaktır. 2018 yılı için ise kurumlar vergisinin %22 olacağı konuşulmaktadır.

Açıklandığı üzere gelir vergisi gelirlerinizin yüksek olması durumunda çok artmaktadır. Eğer bu büyüklükte bir gelir beklentiniz veya amacınız varsa şirket kurmanız önerilmektedir.

Benzer Makaleler

4 yorum ;

  1. Bilmediğim bir konu olduğu için çok açık ve net bir dilde yazıldığı için çok teşekkür ediyorum ilerde şirketimi kurabileceğimden dolayı bilgileriniz altın değerinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

Close
Close