Venture CapitalYatırımcılık

Venture Capital Nedir?

Girişim (Risk) Sermayesi

Günümüzde fikirlerini somutlaştıran yani bir ürün ya da prototip meydana getiren girişimcilerin ürünün nasıl ticarileşeceği, bunun da ötesinde büyüme potansiyelinin nasıl en verimli ve kazançlı şekilde sağlanabileceği soruları girişimin akıbeti açısından hayati sorulardır. Aynı zamanda girişimcilerin başlangıçta yaşadığı en büyük sorunların temeli finansman yetersizliğine yani finansal kaynaklara ulaşamamaktan kaynaklanmaktadır.

Bu noktada girişimcinin ürününü ticarileştirmek için ihtiyaç duyduğu yatırım için birçok seçeneği bulunmaktadır. Örneğin çevresinden borç alarak ya da birikimlerini kullanarak bunu kendi öz kaynakları ile yapabilir, daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi melek yatırımcılara başvurabilir ya da risk sermayesi fonlarına başvurabilir. Bu noktada melek yatırımcılığa nazaran daha az bilinirliğe sahip risk(girişim) sermayesi fonlarının (venture capital funds) ne olduğuna bakalım.

Risk sermayesi; finansal gücü yeterli olmayan yeni girişimlerin, yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye bir başka deyişle, fikirlerinin ticarileştirilmesinde karşılaştıkları finansman gereksinimlerinin karşılanmasına olanak sağlayan bir yatırım finansmanı biçimidir.

Risk sermayesi aynı zamanda, büyüme potansiyeli olan girişimcilere finansman, bilgi ve deneyim aktarımı sağlayan; yatırımcılara ise yüksek risk ve uzun vade karşılığında yüksek getiri vadeden yöntem şeklinde de tanımlanmaktadır.

Risk sermayesinde var olan risk; yeni bir ürün yaratılması ve piyasada tutulması riskidir. Bu yatırımlar yüksek risk-yüksek kazanç prensibine dayanan bu finansman modelinde; alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kar marjı ve büyük satış hacminden kaynaklanan verimlilik artışı bu şirketlere ortak olmak suretiyle finansman sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturmaktadır.

Girişim sermayesi fonları şirkete finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan finansal ve stratejik desteği sağlayarak şirketin büyümesine de katkıda bulunmayı amaçlamaktadırlar. Bir proje hemen her aşamasında girişim sermayesi ile finanse edilebilir ancak temel olarak bir projenin araştırma geliştirme aşamasında finanse edilmesi en bilinen finansman şeklidir. Diğer bir finansman yöntemi olan melek yatırımcılık ile olan farklarını ele aldığımız “Melek Yatırımcılık ile Girişim Sermayesi Yatırımcılığının Farkları Nelerdir?” yazımıza da göz atabilirsiniz.

Benzer Makaleler

2 yorum ;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

Close
Close