Girişimcilik

Siyasi Partilerin Girişimcilik ile İlgili Seçim Vaatleri – AKP

Bu yazımızda AKP’nin yaklaşan seçimle ilgili olarak açıkladığı seçim beyannamesindeki girişimcilik ve inovasyonla ilgili vaatlerini ve planlarını yorum katmadan aşağıda sizin için derledik.

Yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://gunes.com/akparti-secim-beyannamesi-tam-metni.pdf

Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözlenmektedir. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanmakta, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödemektedir. Tecrübeli bir kadroyla dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek net bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayır edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz ve Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına daha güçlü bir biçimde taşımak için 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek, iş dünyamızın, genç girişimcilerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

Topyekûn kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınlarımızın kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken diğer yandan kadınların işgücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız.

Bilginin üretiminde ve katma değer oluşturacak şekilde kullanımında girişimci ve yenilikçi bir anlayışla özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Küçük ve orta boy işletmeler başta olmak üzere, rekabetçi bir ortamda oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan bir çok girişimcisi ve markası olan bir ülke konumuna yükseleceğiz.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz.

Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü ve büyük Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Öğrencilerin erken yaşta girişimcilik ve finansal okuryazarlık bilinci kazanması bu becerilerin diğer derslere entegre edilmesini sağlayacağız

Genç girişimciliğini daha da güçlendirerek, ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmalarını kolaylaştırmak adına, girişimcilik ruhuna sahip gençlerimize sağlanan maddi yardımların başvuru prosedürlerini azaltacağız. Finansman, teknoloji, işletme ve pazarlama gibi konularda programlarla genç girişimciliği teşvik edeceğiz.

Kadının toplumdaki statüsünün güçlendirilmesini teminen; kadınların bireysel olarak, ekonomik ve toplumsal alanda kendilerini daha da iyi ifade etmeleri, daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmaları, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması temel hedeflerimizdir.

İşgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendireceğiz.

18-29 yaş aralığındaki girişimci gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmesi halinde 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerini karşılayacağız.

Girişim sermayesi fonları gibi yeni finansman yöntemlerini geliştirerek bankacılık sistemine erişimi kısıtlı olan yeni girişimleri finanse edeceğiz.

Yeni nesil bir finansman aracı olarak “kitle fonlamasını” hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda tek başına kayda değer bir etki oluşturmayacak sayıda kişinin ufak meblağlar ile bir girişime fon sağlamasına yeni nesil bir finansman aracı olarak imkân sağlıyoruz.

Girişimcilik açısından kültürel unsurların etkilerini dikkate alarak “riske bakış” ve girişimciliğe yönelik algıyı değiştireceğiz. Gençlerimizi geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlamak için dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak görülen bu alanlarda düzenlenecek kurs ve programlarımızı yeni yaklaşımlarla tasarlayarak yararlanan genç sayısını artıracağız. Bu alanlarda ticarileşme potansiyeli olan projeleri destekleyeceğiz.

Kırsalda yaşayan kadınlar için mevsimlik iş göçünün azaltılması, ücretsiz aile işçiliğinden üretken gelir getirici iş gücüne katılımının sağlanması için kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi, güçlendirilmesi ve yatırım imkânlarını artıracağız.

KOBİ’lerimizin rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomik büyümemize daha fazla katkı vermeleri temel amacımızdır. Önümüzdeki dönemde yenilikçi, katma değeri yüksek, küresel değer zincirinde üst sıralara çıkmış bir üretim yapısını girişimcilerimiz aracılığıyla hayata geçireceğiz. Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantılarını geliştirileceğiz. Bu kapsamda, yabancı erken aşama fonlarının Türkiye’de ofis açmaları veya yerli fonlara ortak olmaları, yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki fonlara yatırım yapmalarını özendireceğiz.

İş geliştirme, kuluçka ve hızlandırıcı gibi merkezlerin sayı ve etkinliğini artıracağız. Finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşama girişimciliğe yönelik üst fonları etkin bir şekilde çalıştıracağız. Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştireceğiz. KOBİ’lerin finansmanına destek olmaya devam edeceğiz. KOBİ’lerin iç finansman yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmelerini teşvik edecek ve bu amaca yönelik olarak özkaynak birikimini hızlandıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. KOBİ’ler için, özel kesim tahvil arzının ve KOBİ Borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçlarını yaygınlaştıracağız.

Yenilikçi KOBİ’lerin desteklenmesini sağlamak açısından girişim sermayesi, melek yatırım ve risk sermayesi gibi çeşitli yenilikçi finansman modellerini destekleyeceğiz. KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla insan kaynakları başta olmak üzere kapasitelerinin gelişmesine yönelik destek programları oluşturacağız. Ar-Ge yapan KOBİ’lere teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlayacağız. Şirketlerin endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunum ve satış sonrası hizmetlerine yönelik faaliyetlerini destekleyeceğiz. KOBİ’lerin internet tabanlı faaliyetlerini özendirecek, KOBİ’lerdeki dijitalleşme becerilerin artırılmasını teşvik edeceğiz. 2023 yılına kadar 50 yeni OSB kurmayı ve tüm OSB’lerdeki istihdamı 2.5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye için Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında pilot OSB’lerde yıllık yaklaşık olarak 1 milyon MWh enerji tasarrufu ve 11,7 milyon m3 su tasarrufu ile karbon dioksit salımında 356 bin ton, oluşan katı/tehlikeli atık miktarında 71 bin ton ve kimyasal tüketiminde 15 bin ton azalma sağlayacağız. 2023 yılına kadar 5 ihtisas, 10 Organize Sanayi Bölgesi içinde olmak üzere toplam Teknoloji Geliştirme Bölgeleri sayısını 105’e çıkarmayı hedefliyoruz. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam çalışan sayısın 2023 yılında 60 bine, tescilli patent sayısını 2 bine çıkarılmasını hedefliyoruz. Şehir merkezi içerisinde gürültü oluşturan, kent estetiğine uymayan sanayi sitelerinin kent dışında; tüm sosyal mekânlarıyla birlikte modern, bütüncül, sorunsuz işleyen bir altyapı ve yönetim anlayışına sahip kentsel dönüşüm kapsamında uygun bir alana taşınması ve çevreci yaklaşımlarla yerli malzemelerin kullanıldığı çalışmalar yapılacaktır.

Genç girişimci ekosistemlerinin ana ve alt ana sanayi paydaşları ile sinerji ve iş birliği oluşturma faaliyetlerine yönelik daha güçlü adımlar atacağız.

Bölgelerimizde girişimcilik ruhunu destekleyecek politikalar izleyeceğiz. Her bölgenin yenilik kavramı ile harmanlanmış “etkin girişimcilik” yaklaşımının tespiti ile il düzeyinde “girişimcilik yol haritaları” hazırlayacağız. İstanbul ve Ankara’da farklı modellerle uygulama denemeleri yapılan, bölgelere göre uyarlanmış genç girişimci merkezleri kuracağız. Üniversitelerin bulundukları bölgelerle bağlantılarının güçlendirilmesi, öncelikle bölgelerindeki işletmeler ve kurumlara hizmet sunan bilgi, yenilik ve teknoloji aktarım merkezleri haline gelmesini sağlayacağız.

İYİ PARTİ’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

CHP’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

Close
Close